bar 1bar 1bar 104 sudvezi xercenqi


 

hucreBədənimizdə hər hüceyrənin müəyyən uzunluqda ömrü var. Hüceyrələrin yaşama müddəti, nüvələrindəki genetik materialda yazılıdır. Yaşlanan hüceyrə, toxumadakı işi qurtarandan sonra ölür. Bu prosesin son hissəsinə “planlı hüceyrə ölümü” deyilir. Xərçəng hüceyrələrinin digər hüceyrələrdən fərqi,  “planlı hüceyrə ölümü” programından xaricə çıxıb, idarə edilməz şəkildə çoxalmalarıdır.

Sağlam bir hüceyrə neçə dəfə bölünəcəyini və nə vaxt öləcəyini bilir. Buna uygun olaraq da xərçəng hüceyrələri, bu məlumatı itirir, idarəsizcə bölünməyə başlayır və şişlər bu formada əmələ gəlir. Əgər xərçəng hüceyrələri yarandıqları şişdən qoparaq ayrılsa, qan ya da limfa dövranı vasitəsilə ilə bədənin digər bölgələrinə gedər. Getdikleri yerlərdə şiş koloniyaları əmələ gətirir və böyüməyə davam edərlər. Xərçəngin bu formada bədənin digər bölgələrinə yayılması hadisəsinə metastaz deyilir.

Süd vəzisi xərçəngləri digər orqanların xərçənglərinə nisbətən çox yavaş inkişaf edirlər. Bir hüceyrənin idarədən çıxaraq 1 sm3 böyüklüyündə bir kütlə yaratması, süd vəzisi üçün 7-10 il deməkdir. Bu səbəbdən illik düzənli müayinələr erkən diaqnoz və müalicə deməkdir; yəni həyatınızı qurtara bilər.

SÜD VƏZİSİ XƏRÇƏNGİNİN SİMPTOMLARI NƏLƏRDİR ?

Süd vəzisi xərçənginin müalicəsində müvəffəqiyyət şansı və bu xəstəliyin sağalmasının əsas şərti erkən diaqnozdur. Xərçəng daha bir neçə mm diametrə sahib olduğu zaman belə mammoqrafiyada görülə bilər. Bu vəziyyətdə müalicənin nəticələri şox müvəffəqiyyətli olur. Buna görə də tez-tez süd vəzisi müayinələrinə gələn xəstələr şox şanslıdırlar. Xərçəng simptomları ortaya çıxdığı zaman şiş ən az 1 sm və ya daha böyük ölçülərə çatmış olur. Buna baxmayaraq, xəstəliyin tamamən sağalma ehtimalı hələ də vardır. Buna görə də, davamlı mammoqrafiyalar, ultrasəs müayinəsi və həkim müayinəsinə gəlməkdən başqa, hər qadının öz süd vəzisi haqqında məlumatının olması da çox vacibdir. Qadınlar özlərini müayinə edərkən aşağıdakılara diqqət etməlidirlər:

Ələ gələn kütlə: Süd vəzisi xərçəngində ən tez-tez rastlanan simptom ələ gələn kütlədir. Bir xəstə əllə hiss edilən kütlə simptomu ilə xəstəxanaya geldi isə,  ilk olaraq bu kütlənin kista, yoxsa şiş olduğu ayırd edilməlidir. Içi maye ilə dolu olan kistalar xərçəng deyil ve təhlükəli deyillər. Amma iki təbəqəli solid kütlələr şiş kütlələridir ki, bu şişlər tez tez müayinə edilməli və ya biopsiya vasitəsilə dəqiq diaqnoz qoyulmalıdır.

Süd vəzisi ucu axıntısı: Süd vəzisi ucu axıntısı süd vəzisi xərçənginin erkən simptomu ola bilər. Belə vəziyyətlərdə həkimə getmək lazımdır. Axıntı özü-özünə axmalıdır, süd vəzisinin sıxılması nəticəsində axıntı gəlməsi bir xəstəlik simptomu deyil. Axıntının olub-olmadığını yoxlamaq üçün süd vəzilərinin sıxılması doğru deyil. Süd vəzisi ucu axıntısı başqa xəstəliklərdə, məsələn hormonal xəstəliklərdə, əmizdirmədən sonrakı vaxtlarda ilk zamanlarda və süd kanallarının xəstəliklərində də rastlanır.

Süd vəzisi ucunun içəri çəkilməsi və simmetriyanın pozulması: Bir çox qadında süd vəziləri arasında kiçik fərqlər ola bilər: birinin digərindən daha böyük olması və ya süd vəzisi uclarında simmetriya fərqi kimi. Bunlar əsasən uşaqlıq vaxtından elə olur və hər hansı bir xəstəliyin əlaməti deyil. Amma bəzən də çox nadir hallarda süd vəzisi ucunun arxasında çixan şişlər erkən dövrdə süd vəzisi ucunun içəriyə doğru girməsinə səbəb olur. Daha əvvəllər hər iki süd vəzisi ucu simmetrik və normal olduğu halda ani olaraq süd vəzisi uclarında asimmetriya və ya birinin içinə doğru girməsi -  süd vəzisi xərçəngi baxımından çox vacib simptom sayilir.

kansernedirDəridəki simptomlar: Bəzən süd vəzisi xərçəngi dəridə bəzi simptomlar verir. Xüsusilə də kütlənin süd vəzisinin dərisinə yaxın olduğu zaman həm kütlə daha tez əllə hiss edilər, həm də dəri simptomları ortaya çıxar. Süd vəzisinin üzərində uzun müddət  yox olmayan qizarma, yara, süd vəzisi dərisinin portağal qabığına bənzər bir görünüş alması, dərinin bir nöqtədə içəriyə doğru çəkilməsi kimi hallarda mütləq həkimə gedilməlidir. Bəzən də süd vəzisi üzərindəki bənövşəyi-mavi rəngli venaların gözə çarpması bəzi süd vəzisi şişlərində erkən diaqnoz üçün vacib simptomlardandır.

Süd vəzisi xərçəngində ideal olanı yuxarıdakı simptomlar ortaya çıxmazdan əvvəl xəstəliyin diaqnozunun qoyulması və müalicəsinin başlanmasıdır.

SÜD VƏZISI MÜALİCƏSİNİN DİAQNOSTİKASI

Süd vəzisi xərçənginin erkən diaqnostikası üçün istifadə olunan əsas metodlar ultrasəs müayinəsi və mammoqrafiyadır. Mammoqrafiyada şübhəli kütlə və ya sahə (mikrokalsifikasiya) tapıldığı zaman kütlənin vəziyyətinə görə iynə biopsiyası və ya cərrahi biopsiya həyata keçirilir. Kütlənin forması və ya halı müəyyən edilə bilmədiyi hallarda biopsiyadan əvvəl və ya yerinə MR da aparıla bilər.

Xərçəngin diaqnostikası üçün istifadə eidlən metodlardan ən vacib olanı öz-özünü müayinə metodlarıdır. Yəni qadınların özlərini müayinə etməsi və ya xəstəlik riskinə qarşı tez-tez həkim müayinəsinə gəlməsidir. Radioloji metodlarla biopsiyalara əlavə olaraq insanların özlərini müayinə etmələri və periodik olaraq həkim müayinəsəndən keçmələri də sayıla bilər. Bu metodlardan, sadəcə biri - biopsiya vasitəsilə dəqiq diaqnoz qoymaq olur. Digər müayinə metodları biopsiya aparılması qərarını verməyə kömək edir.

MAMMOQRAFİYA və ERKƏN DİAQNOSTİKA


mamografi_1Mammoqrafiya süd vəzisi xərçənginin erkən diaqnostikası üçün qızıl qədər qiymətli bir metoddur. Xəstənin heç bir şikayəti olmadığı halda profilaktik məqsədlə aparıla bilər, süd vəzisində kütlə, süd vəzisi ucu axıntısı və ya başqa bir şikayəti olanlara isə diaqnostik məqsədlə tətbiq edilir.

 

Mammoqrafiya barmaq izi kimidir, hər qadında fərqli olur və heç bir mammoqrafiya digərinə oxşamır. Buna görə də müayinəyə gedərkən daha əvvəl çəkilən mammoqrafiyanın nəticələrini də yanınızda gətirməlisiniz. Əvvəl çəkilmiş mammoqrafiya ilə yenisi arasındakı fərq diaqnoza kömək edə bilər. Mammoqrafiya uyğun zamanda və formada həyata keçirildiyi zaman ağrısız bir metoddur. Menstrual sikldən sonrakı dövrdə süd vəzilərindəki ödem, gərginlik və həssaslıq daha az olduğina görə sikldən sonrakı həftə mammoqrafiya müayinəsinə gəlmək daha uyğundur.

Mammoqrafiya cihazları: Analoq, tam digital və ya digital əsaslı olur.

Analoq sistem şüanın filmin üstündə buraxdığı izlərin şərhidir. Yuyulub qurutulan film incələnərək qiymətləndirilir. Bunun əksinə, tam digital və ya digital əsaslı sistemlərdə görünüşlər digital şəraitdə qiymətləndirilərək oxunur. Daha sonra xəstəyə vermək üçün filmə çəkilir. Analoq sistemlər yavaş yavaş yerini digital əsaslı və ya tam digital sistemlərə buraxmaqdadır.

Mammoqrafiya müayinəsi, süd vəzisi xərçəngi baxımından heç bir risk faktoru və şikayəti olmayan, hər il süd vəzisi müayinəsinin nəticəsi normal olan qadınlara nizamlı olaraq aparılmalıdır. Nizamlı olaraq aparilan mammoqrafiya müayinəsi xəstənin həyatını qurtarır və cəmiyyətdəki süd vəzisi xərçəngi səbəbiyle yaranan ölüm səviyyəsini aşağı salir. Və mammoqrafiya müayinəsi zamanı alınan radiasiya şüası ağciyərin rentgenoloji müayinəsindəkindən daha az dozadadır.

BİOPSİYA: Süd vəzisi toxumasından nümunə alınıb, uyğun şəraitdə dondurulub, kəsilib, boyanıb, mikroskop altında incələnməsidir. Bu yolla əldə edilən diaqnoz histopatoloji diaqnozdur və süd vəzisi xərçənginin dəqiq diaqnozunun tək yoludur.

benign
Biopsiya iki yolla alına bilər: iynə biopsiyası və cərrahi biopsiya. Iynə biopsiyası şübhəli sahə və ya kütlədən iynə köməkliyi ilə toxuma nümunəsinin alınmasıdır. Cərrahi biopsiya isə əməliyyatxana şəraitində şübhəli sahə və ya kütlənin tamamilə çıxarılmasıdır.

 

 

Comments  

 
-1 #17 Dr Hamdi Koçer 2016-09-29 10:47
Nur hanım,

Kanser kanıtlanabilir bir hastalıktır: Patoloji analizinde senet ile hastaya kanıtlar öyle ameliyat yaparız.
Buna karşılık mastopatiya hastalık değildir. Memenin normal kuruluşudur. Ameliyat veya müalice gerekmez.

İlk ameliyatta diagnoz yanlış olabilir veya şu anda ortaya çıkan kanserin önceki ameliyatla alakası yoktur.

Süd vezinin yegane hastalığı süd vezi xerçengidir. Onu da mutlaka patoloji ile kanıtlamak belgelemek ve sonrası ameliyat etmek gerekir.

Geçmiş olsun


Quoting drnur:
Hamdi bey,mastopatiya ameliyat edildikde ve ya döşü kestikde kanser oluşa bilirmi,Ameliya tdan 12 yıl sonra tekrar kanser başlarsa tedavi olunması ne kadar mümkün?

Quoting drnur:
Hamdi bey,mastopatiya ameliyat edildikde ve ya döşü kestikde kanser oluşa bilirmi,Ameliya tdan 12 yıl sonra tekrar kanser başlarsa tedavi olunması ne kadar mümkün?
Quote
 
 
0 #16 Dr Hamdi Koçer 2016-09-29 10:42
Mastopatiya hastalık değildir. Operasyon veya müalice gerekmez.


Quoting drnur:
Hamdi bey,mastopatiya ameliyat edildikde ve ya döşü kestikde kanser oluşa bilirmi,Ameliya tdan 12 yıl sonra tekrar kanser başlarsa tedavi olunması ne kadar mümkün?
Quote
 
 
0 #15 drnur 2016-09-23 23:31
Hamdi bey,mastopatiya ameliyat edildikde ve ya döşü kestikde kanser oluşa bilirmi,Ameliya tdan 12 yıl sonra tekrar kanser başlarsa tedavi olunması ne kadar mümkün?
Quote
 
 
0 #14 drnur 2016-09-23 23:22
Hamdi bey,benim 1 arkadaşımın annesinde 12 yıl önce mastopatiya varmış ameliyat etmişlər(yani döşünü kesibler).Şimdi o kadın 2 yakınını kayp etdi.Stres yüzünden Hastalık yeniden ilerlemiş.Sormak istediğim mastopatiyanın kesilmesi yüzündən kanser oluşa bilirmi?Yeniden başlamışsa iyileşe bilirmi?Şimdi de Baküde tedavi alıyor.
Quote
 
 
+1 #13 Dr Hamdi Koçer 2016-01-07 22:50
0090 541 411 9000 numaran whatsApp veya telefonla arayıp ulaşabilirsiniz . geçmiş olsun.

quote name="Leyla"]Biz annem icin muayenden kecdik amma hic kimse bir diaqnoz koymadi size nasil ulasa bilirim?bir telefon bir hastane soylerseniz sevinirim.
Quote
 
 
0 #12 Leyla 2016-01-07 10:46
Biz annem icin muayenden kecdik amma hic kimse bir diaqnoz koymadi size nasil ulasa bilirim?bir telefon bir hastane soylerseniz sevinirim.
Quote
 
 
0 #11 Dr Hamdi Koçer 2015-12-08 00:40
Çok ilerlemiş yayılmış hastalarda ameliyat yapamıyoruz. Onun dışında hastayı kurtarmanın tek yolu ameliyattır.

Quoting Beture:
Sol dow vezisinin xercengin emeliyatsiz mualicesi var?
Quote
 
 
0 #10 Beture 2015-12-06 11:53
Sol dow vezisinin xercengin emeliyatsiz mualicesi var?
Quote
 
 
0 #9 Dr Hamdi Koçer 2015-11-12 16:43
Papilloma iki türlüdür: İyi huylu papilloma için hiç bir şey gerekmez. Papiller xerçeng ise ameliyat etmek gerekir. Önce daqiq diagnoz daha sonra operasyon veya mualice yapılır. Daqiq diagnoz için patoloji analizi şarttır.

Geçmiş olsun.

Quoting vüsalə:
Süd vəzinin axarlarının genişləməsi və papiloması nədir nədən yaranır əməliyyat mütləqdirmi?öncədən təşəkkürlər.
Quote
 
 
+1 #8 vüsalə 2015-11-10 19:01
Süd vəzinin axarlarının genişləməsi və papiloması nədir nədən yaranır əməliyyat mütləqdirmi?öncədən təşəkkürlər.
Quote
 
 
-1 #7 nigar 2015-09-07 18:15
salam menim anamda xossasseli sis diaqnozu qoyulub hekim emeliyyat meslehet bilir emeliyatin riskleri nelerdir ve emeliyatdan sonra yeniden sisin yaranma ehtimali varmi?
Quote
 
 
+1 #6 Leman 2014-04-24 13:31
Iyigunler doktor. Bende artik iki yildir fibroodenoma var. hic bir deyiwiklik yok ama cok agri verir. Fibroodenomanin gelecekde kotuhuyluya cevrilme riski varmi? Yoksa neden her 6 aydan bir uzi konrolu yapmamizi soyluyorlar. Tewekkur ederim onceden
Quote
 
 
+3 #5 Tarana Israfilova 2014-02-14 15:21
aha inwallah mumkun olsa geleceyik.ozum getirerem.Heftenin bazar ertesi gunu ucun mammoqrafiya muayinesine gonderecekler.Sadece bu haqqda melumatlanmaq istedim cox sag olun doktor yazan elleriniz derd gormesin Allah sizden razi olsun.
Quote
 
 
-1 #4 Dr Hamdi Koçer 2014-02-14 15:15
Memede şüpheli bir şiş varsa, ihtimal hesabı yapmak yerine, doğrusu iğne ile biyopsi yapıp daqiq diagnoz koymaktır.

İğne biyopsisini sprist ile değil, kalın iğne yani tru cut yapmak gerekir.

Ben Mart ayında Baküye geleceğim, eğer isterseniz tru cut iğne biyopsisini yaparım annenizin ancak bunu değeri 300 AZN'dir. Parçayı İstanbula götürüp patoloji analizini orada yaptırıyorum.


Quoting Tarana Israfilova:
menim anamin bir nece aydir ki agrilari olurdu.Kecen gun hekime getdi ve uzi vasitesile aydin oldu ki Dosunde sis var ama bedxasseli yaxud xosxasseli oldugunu oyrenmek ucun daha bir muayineye gonderecekler.Bilmek isterdim ki eger sis dosun uc hissesine yaxindirsa findiqdan bir az boyukdurse ve hereket etmirse bunun xerceng olma ehtimali ne qederdir?
Quote
 
 
+3 #3 Tarana Israfilova 2014-02-14 15:08
menim anamin bir nece aydir ki agrilari olurdu.Kecen gun hekime getdi ve uzi vasitesile aydin oldu ki Dosunde sis var ama bedxasseli yaxud xosxasseli oldugunu oyrenmek ucun daha bir muayineye gonderecekler.Bilmek isterdim ki eger sis dosun uc hissesine yaxindirsa findiqdan bir az boyukdurse ve hereket etmirse bunun xerceng olma ehtimali ne qederdir?
Quote
 
 
+1 #2 Dr Hamdi Koçer 2013-03-31 08:12
Nigar hanım,
Mastopatiya diye bir hastalık yok.
Fibroadenoma için kan analizine ehtiyaç yok.
Quote
 
 
-1 #1 nigar 2013-03-29 23:18
Selam.Fibroz-kitoz mastapatiya ucun(fibroadena moda var) hormon analizi vermem gereklimi? Lutfen cevabinizi bekliyorum @mail adresime yollarsaniz savinirim.Tesekkurler!
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

 • Fibroadenomalar süd vəzinin son dərəcə zərərsiz xoş xassəli sişlərindəndir.

  Fibroadenomaların yaranma səbəsi bilinmir, amma daha çox gənc qızlarda və qadınlarda olduğunu bilirik.
  18-25 yaş arası fibroadenomalar tez-tez yaranır. 30-35 yaşdan sonra yenisi yaranmaz.
 • USM ilə içi maye dolu kistalardan asan ayrıla bilər. Təcrübəli mütəxəssis USM həkimi kista ilə fibroadenomanı 100% ayırd edə bilər.

  Təcrübəli mütəxəssis USM həkimi fibroadenoma ilə xərçəngi əsasən ayırd edə bilir.
  Bəzən fibroadenoma ilə xərçəngi bir-birindən ayırd etmək çətin ola bilər.
 • Biz fibroadenoma ilə xərçəngi bir-birindən ayırd edə bilmədiyimiz zaman dəqiq diaqnoz üçün ya iynə biopsiyası edərik, ya da əməliyyat vasitəsilə çıxarırıq.
 • USM-də fibroadenomaya bənzəyirsə, əməliyyat və ya iynə biopsiyasına ehtiyac yoxdur. USM ilə 6 ayda bir izləmək lazımdır.

  USM-də fibroadenomaya bənzəməyən şübhəli kütlələri çıxarmaq və ya iynə biopsiyası ilə nümunə almaq lazımdır.
 • Fibroadenomaları müalicə etmək üçün əməliyyat etmirik, xərçəng ilə qarışmasın deyə əməliyyat edib patoloji-anatomik analizə göndəririk.

  Mütəxəssis bir USM həkimi ilə mamoloq birlikdə izlədiyi xəstənin süd vəzisində fibroadenom, yoxsa xərçəng olduğunu 90% doğru anlayır.
Hal-hazırda :
 89 qonaq saytdadır